นางจำเนียร  แสนราชา
เกษตรจังหวัดลำพูน

 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน


 


 

 

 
 
  22 ,มกราคม  2562  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการ
แทเกษตรจังหวัดลำพูน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 

  22 มกราคม  2562  นส .ฐิรชญา ปินทองกลาง  นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  22  มกราคม  2562  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า  รักษาการเกษตรจังหวัดลำพูน  และคณะ ร่วมงาน
สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คลิกที่นี
 
  21 มกราคม  2562   จังหวัดลำพูน จัดงานวันสาธิตภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  ณ ตำบลแมม่ตืน อำเภอลี้ จังหัดลำพูน  คลิกที่นี่
 
  17  มกราคม  2562  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า รักษาการเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมคณะข้าราชการใน
สังกัด  เข้าร่วมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ณ โรงรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  วันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน  คลิกที่นี่
 
  13 มกราคม  2562  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า รักษาการเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ร่วมงาน
ตามรอยตำนานกาแฟ  แลกดอกพญาเสื้อโคร่ง  ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
 
  9 มกราคม  2562  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า  รักษาการเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมผู้บริหาร
ระดับจังหวัดเพื่อเตรียมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ภายใต้งานระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 
  8 มกราคม 2562 ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการ
แทนเกษตรจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน ปี  2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 

free counter

 
  ...รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2561
(ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562) วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คลิกที่นี่
  :::  26 ตุลาคม  2561  งบทดลองประจำเดือนกันยายน  2561   คลิกที่นี่
  :::   26 ตุลาคม  2561  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่
30 กันยายน  2561  เรื่องที่  1.1.1 - 1.1.3  คลิกที่นี่ 
  :::รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัดยอด  5 กรกฎาคม  2561 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัดยอด  12 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 มค.61 คลิกที่นี่
  : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน วันที่  27 มิถุนายน  2560  คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Web mal  กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิกที่นี่
 
     
     
     
      

 
   

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
94หมู่ 3ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-511120
ต่อ 11-18, 053-512468  โทรสาร 053-561120 e-mail :
lamphun@doae.go.th
เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่  16 มกราคม  2562 เป็นต้นไป

Symptoma RO