นางจำเนียร  แสนราชา
เกษตรจังหวัดลำพูน

 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 

 

 
 
  :::18  กันยายน  2561  นายอาทร  วงษ์สง่า  นวส.ชำนาญการ  เป็นประธานเปิดการอบรม
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกลำไย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
 
  17 กันยายน  2561  พลเอกฉัตรชัย สารีกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้เก๊ยรติ ถ่ายภาพร่วมกับ
นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธาน ศพก. และแปลงใหญ่ ของจังหวัดลำพูน
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
 
  16 กย 61  รมต. เกษตร เปิดงาน YSF  ณ แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเที่ยน ชลบุรี  คลิกที่นี่
 
  15 กันยายน   2561  นายมนตรี ทองงาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ
และวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย ณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายภาพร่วมพร้อมมอบกล้องถ่ายรูป  มีนางจำเนียร แสนราชา
เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมถ่ายภาพ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเที่ยน ชลบุรี
 
  5 กันยายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลัง
ร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่
 
  ::: 23  สิงหาคม  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ปี 2561  ณ ห้องประชุมเฮือนดาหลาง คลิกที่นี่
 
  :::  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน   ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย
และของดีเมืองลำพูน ณ รายการมองเมืองเหนือ สวท.แห่งประเทศไทย  คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :::รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัดยอด  5 กรกฎาคม  2561 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัดยอด  12 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 มค.61 คลิกที่นี่
  : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน วันที่  27 มิถุนายน  2560  คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Web mal  กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิกที่นี่
  :::ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation  เมื่อวันที่ 8 กพ.61  คลิกที่นี่
  :: ทุกอำเภอ  ดาวน์โหลดคู่มือ Thai  Smart Farmer  ได้ที่นี่
  :::ส่งทำเนียบศูนย์ฯและข้อมูล ศพก.  จังหวัดลำพูน ดาวโหลดได้ที่นี่
  :::ดาวน์โหลดวิดีทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ปี  2558  คลิกที่นี่
 
     
     
     
      

 
   

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
94หมู่ 3ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-511120
ต่อ 11-18, 053-512468  โทรสาร 053-561120 e-mail : lamphun@doae.go.th
 

AmazingCounters.com